Доставка с куриер
ДОСТАВКА С КУРИЕР
до цяла България
Отлично обслужване
ТОП ОБСЛУЖВАНЕ
и гарантирано качество
Супер цени за ремонт
СУПЕР ЦЕНИ
за ремонт на всякакви устойства

Технологиите за клетъчните мрежи LTE и WiMAX

Вземи 5% отстъпка!
Разбери как тук ->

lte i wimaxОсвен LTE стандарта, към четвъртото поколение мобилни мрежи (4G) също може да се присъедини и технологията за безжичен високоскоростен пренос на данни WiMAX, която се използва от доставчиците на високоскоростен безжичен интернет, като компаниите Yota и Комстар. Стандартите LTE и WiMAX имат много общо. В частност се използват технологиите за кодиране OFDM (Orthogonal Frequency-division Multiplexing) и за пренос на данни MIMO (Multiple Input Multiple Output), както и честотното разделяне на сигналите FDD (Frequency Division Duplex) и TDD (Time Division Duplex), дуплексиране при пропускане на повече канала до 20 Mhz. И двете системи за комуникация използват IP протокола, успешно работят със своя диапазон от честоти и осигуряват на клиентите съизмерима скорост за пренос на данни при работа в интернет.

Една от разликите в стандартите LTE и WiMAX е по-простата и по-надеждна инфраструктура на мрежата WiMAX, с което се обяснява предназначението на стандарта единствено за пренос на данни. В същото време, по-сложната инфраструктура на LTE осигурява съвместимост със стандартите от поколенията 2G и 3G – GSM и UMTS, което със сигурност ще бъде необходимо на абонатите на мрежата.

Освен това, LTE и WiMAX мрежите се отличават по начина на диспечеризация на радиочестотните ресурси. В стандарта WiMAX за тази цел се използва технологията Frequency Diversity Scheduling, разпределяща поднасящите честоти, предоставени от абоната, в целия спектър на канала. Това позволява извършването на рандомизация и осредняване на въздействието върху широкополюсния канал, указващ честотно-селективни затихвания. В LTE мрежите за отстраняване на честотно-селективните затихвания се прилага другата технология за диспечеризация на ресурсите FSS (Frequency Selective Scheduling). При използване на FSS технологията се създават индикатори за качеството на канала CQI (Channel Quality Indicator) за всяка абонатна станция и за всеки честотен блок на носеща честота. При планиране на мобилните мрежи за масово използване от съществено значение има коефициентът на  преизползване на честотите, които за всяка базова станция ясно показват ефективността на използване на наличните радиочестотни диапазони.

WIMAX мрежата се състои от две основни подсистеми: мрежа за достъп ASN (Access Service Network) и мрежа за управление на услугите CSN (Connectivity Service Network). ASN мрежата представлява набор от функции, осигуряващи връзка между абонатите, а в СSN могат да влязат такива елементи, като рутери, бази данни на абонатите, сървъри и устройства за преобразуване на сигнала.

В WiMAX мрежата, базовата схема за преизползване на честотния диапазон се базира на три честотни канала. При трисекторните конфигурации, базовите станции при определен диапазон във всеки от секторите използват един от трите канала, а коефициентът на преизползване на честотите е 3. Тоест, във всяка от точките е достъпен само третия радиочестотен диапазон на мрежата. LTE функционира с коефициент на преизползване на честотата, равен на 1. С други думи, всички базови станции в LTE мрежата работят на една носеща честота. В такава система, вътресистемните смущения са минимални. Това до голяма степен допринася за честотно-селективната диспечеризация, гъвкавия честотен план и координацията на смущенията между отделните клетки. Клиентите, намиращи се в центъра на клетката могат да се възползват от привилегията да разполагат с ресурсите на целия диапазон на свободния канал, а абонатите по краищата могат да се насладят на честоти само от определени поддиапазони.

Посочената специфика на LTE и WiMAX мрежите оказва голямо влияние върху ключовата характеристика – степента на радиопокритие, с оглед на което се определя необходимият брой базови станции за пълното покриване на дадена територия. В крайна сметка, от това зависи и окончателната цена за изграждане на LTE мрежите.26

Изчисленията показват, че при еднакво число на базовите станции в LTE мрежата, може да се осигури най-добрата зона на покритие.

Попитай за цена:

0877 518 599 | 0892 915 906